Nieuwetijdskinderen en overgevoelige kinderen

deze site is recent uitgebreid met hechtingsstoornis, een veelvoorkomend fenomeen wat niet altijd goed ontdekt wordt

Nieuwetijdskinderen, of indigokinderen, zijn kinderen van deze tijd. Velen van hen passen niet zo goed in de structuren van onze maatschappij, hebben soms moeite op school, passen zich moeilijk aan, aan de normen die worden gesteld. Ouders kunnen ze vaak niet peilen en lopen met hen van therapeut naar therapeut en worden radeloos van het zoeken naar een oplossing. Nieuwetijdskind zijn is ook helemaal geen ziekte , maar een samenstel van persoonskenmerken. In de lijst verderop vindt u een aantal kenmerken. Deze kinderen zijn vaak heel gevoelig en kunnen om die reden dan ook vaak de emoties van anderen spiegelen. Zij laten u zien, wat u voelt, beleeft en niet verwerkt.

Ter geruststelling, er zijn therapieën die verbeteringen kunnen bieden. Enerzijds wordt het kind behandeld en anderzijds de ouders begeleid en eventueel ook behandeld en voorzien van informatie om anders om te gaan met het kind. Beide vinden plaats vanuit wederzijds respect voor het individu van het kind en de ouder.

De therapieŽn die gebruikt worden kennen geen bijwerkingen zoals we van medicijnen kennen. De gehanteerde therapie is een combinatie van diverse technieken. Met deze methode wordt op diverse niveaus tegelijk gewerkt. o.a. wordt gebruik gemaakt van allergietesten om een passend dieet samen te stellen, er worden vitaminen- en mineralenpreparaten voorgeschreven om tekorten aan te vullen en in vele gevallen vindt er een ontgifting plaats. Voor behandelmethoden zie www.sensicure.nl

Nieuwetijdskinderen en leeftijd: Leeftijd is niet belangrijk, ook ouderen herkennen zich vaak in de genoemde kenmerken. Ook voor hen is behandeling uiteraard mogelijk. Herkenning kan voor vele ouderen een opluchting zijn. Je voelt je niet meer een eenling in deze maatschappij en je vindt gemakkelijk contacten met gelijkgestemden. Ook hiermee is ruime ervaring opgedaan in de afgelopen periode. Personen in de leeftijd van 0 tot 83 jaar werden behandeld.

1. Kenmerken Nieuwetijdskinderen

2. Kenmerken ADHD

3. Kenmerken hoogbegaafdheid

4. Vergelijking van kenmerken

5. Algemene tips voor overgevoeligheid

6. Hypoglycemie dieet

7. Hypoglycemie + basisch dieet

8. Managing Autism, een overzicht van voedingskundige onderzoeken aangaande autisme (PDF-formaat), engelstalig

9. Hechtingsstoornis / Geen bodem syndroom

Download PDF leesprogramma

Huilbaby's

KISS-syndroom

Nieuwetijdskinderen organisatie Nederland

Spiegelen van emoties

Schoolproblemen en Nieuwetijdskinderen

Schoolsoorten en systemen

Opleidingen en workshops

Boekenlijst over Nieuwetijdskinderen, ADHD e.d. 

 

Gevoeligheid bij ouderen en jongeren:

Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS)

Hoog Sensitieve Personen

Sensitieve kinderen

 

 

www.nieuwetijdskinderen.org