Nieuwetijdskinderen en schoolproblemen

In het kort: Kinderen ervaren in het onderwijssysteem van vandaag vaak problemen. Ze kunnen zich niet aanpassen aan de geldende normen. Ze hebben geen aansluiting bij hun leeftijdsgenootjes en zijn stil of teruggetrokken. Ze kunnen niet goed overweg met het schoolse systeem. Ze hebben soms problemen met leraren, met alle gevolgen van dien. Ze vervelen zich tijdens de lessen en worden er regelmatig uitgestuurd. Ze vinden alles saai en willen liever hun eigen planning hanteren. Op commando huiswerk doen stoot hen af. Ze gaan niet meer met plezier naar school.

Wat is hier aan te doen? De oplossing is vaak veel eenvoudiger dan we denken. De kinderen worden meestal behandeld als onmondig, klein en niet in staat zelfstandig hun weg te zoeken. De houding naar het kind toe dient er één te zijn van respect. Behandel het kind alsof het een volwassene is, met al zijn rechten en plichten. Respect dient wederzijds te zijn, vanuit het kind naar zijn omgeving en vanuit de omgeving naar het kind. Indien men er in slaagt dit te bewerken, is het resultaat vaak verbluffend. Kinderen kennen, herkennen en erkennen de grenzen die aan hen worden gesteld en zij respecteren die ook van anderen.

Nieuwetijdskinderen, of indigokinderen, zijn kinderen van deze tijd. Velen van hen passen niet zo goed in de structuren van onze maatschappij, hebben soms moeite op school, passen zich moeilijk aan, aan de normen die worden gesteld. Ouders kunnen ze vaak niet peilen en lopen met hen van therapeut naar therapeut en worden radeloos van het zoeken naar een oplossing. Nieuwetijdskind zijn is ook helemaal geen ziekte , maar een samenstel van persoonskenmerken. In de lijst verderop in deze folder vindt u een aantal kenmerken.

Nieuwetijdskinderen en het schoolsysteem: In ons schoolsysteem is wettelijk vastgelegd wat de leerstof is en op welke momenten welk niveau dient te zijn bereikt. Hiervoor worden testen gehanteerd waar alle leerlingen aan mee moeten doen. Of ze nu intelligent zijn, of meer praktisch handvaardig zijn ingesteld. Het resultaat is bepalend voor de beroepskeuze. Niet ieder kind voelt zich prettig in deze omgeving. De lesstof word klassikaal aangeboden op het tempo van de langzaamste leerling. Dit kan voor een aantal kinderen betekenen dat ze zich vervelen en dus andere dingen gaan verzinnen. Dit gedrag, voortkomend uit verveling, wordt door leerkrachten als storend ervaren. Deze kinderen krijgen dan vaak te maken met strafwerk, of ze worden uit de les gestuurd.

Nieuwetijdskinderen hebben vaak aan enkele woorden voldoende om de aangeboden stof te begrijpen. Het komt ook regelmatig voor, dat ze de stof beter begrijpen dan de leerkrachten. Als ze dit laten blijken dan worden ze als “brutale” leerling ervaren en krijgen ze straf.

Ervaringen uit de praktijk laten zien, dat het beter laten aansluiten van de lesstof op de belevingswereld van het kind goede resultaten oplevert. Soms betekent dit minder stof, maar vaak betekent het veel meer stof en ook moeilijker. De kinderen ervaren dan weer een echte uitdaging en gaan er flink tegenaan. Omdat ze zich niet meer vervelen zullen ze minder storende situaties oproepen. Voor alle partijen kan dit een opluchting betekenen.

Kenmerken van Nieuwetijdskinderen

 

 

 

 

www.nieuwetijdskinderen.org